Igor Neplohov

Igor Neplohov

Technical Director, POZHTEHNIKA LLC